Logotyp
Bildmontage
Om föreningen
1994-02-08 bildades Hallands Idrottshistoriska Sällskap.
2001-03-01 delades föreningen upp. För vår del blev namnet Halmstads med omnejd Idrottshistoriska Förening, i dagligt tal kallad Halmstads Idrottshistoriska Förening.
2006-04-29 öppnades vårt första museum i det s.k. Fattighuset vid Lilla Torg i Halmstad.
2011-09-28 påbörjades flyttningen av museet till Halmstad Arena.
2012-03-10 återinvigdes muséet och den stora idrottshistoriska vepan hängdes upp i gallerian.

Medlemskap
Årsavgiften är 100 kr för både privatpersoner och föreningar. Avgiften sätts in på Halmstads Idrottshistoriska Förenings plusgiro 849935-2 alt. bankgiro 5883-7865 eller betalas när du första gången kommer till en caféafton. Du kan också kontakta Stellan Andersson 035-59312, stellan.andersson@telia.com

Årsavgiften inkluderar inträde till alla caféaftnar inkl kaffe och fralla.

Arbetsgrupper
För den som vill vara med i någon arbetsgrupp kontakta föreningens ordförande Ulla Winblad 070-6314058 eller ulla.winblad@halmstad.se